Giảm học phí

Flash Sale và Old Bird
Dòm Ngó Ngay

Những tấm hình Chiếp chụp trên con đường tự học nhiếp ảnh.

Để xem ảnh dung lượng cao và đọc caption dễ dàng hơn, các bạn hãy truy cập vào Flickr của mình nhé.

 

 

Presto - November

Còn 02 ghế
Dòm Ngó Ngay

Presto - November

Còn 02 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link

Giảm học phí

Flash Sale và Old Bird
Dòm Ngó Ngay
close-link