Giảm học phí

Early Bird và Old Bird
Dòm Ngó Ngay

Những tấm hình Chiếp chụp trên con đường tự học nhiếp ảnh.

Để xem ảnh dung lượng cao và đọc caption dễ dàng hơn, các bạn hãy truy cập vào Flickr của mình nhé.

 

 

Chiếp Presto - July II

Còn 09 ghế
Dòm Ngó Ngay

Chiếp Presto - July II

Còn 09 ghế
Dòm Ngó Ngay
close-link

Giảm học phí

Early Bird và Old Bird
Dòm Ngó Ngay
close-link